Alternative Text

Cổng thông tin Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam

Nền tảng Hợp tác Thúc đẩy mục tiêu Năng lượng bền vững thông qua trao đổi Thực hành, Truyền thông & Nâng cao Năng lực tại Việt Nam.


Xem Fanpage của EEN-Vietnam

Trao đổi Kiến thức │ Truyền thông │ Nâng cao Năng lực

EEN-Vietnam được thành lập bởi Doanh nghiệp Xã hội bền vững Việt Nam (VSSE) từ năm 2017. Đây là nơi cung cấp, trao đổi các kiến thức thực tiễn giữa các trường đại học, cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, tổ chức tư vấn, đơn vị cung cấp giải pháp và các cơ sở sử dụng năng lượng, nhằm giải quyết những thách thức về sử dụng năng lượng bền vững và hiệu quả.


Trao đổi kiến thức về Hiệu quả Năng lượng

Truyền thông qua nền tảng xã hội và hội thảo

Nâng cao Năng lực

Đối tác

Đơn vị Truyền thông

Contact UsWe received your message and will contact you back soon.


Vietnam Sustainability Social Enterprise Ltd. Co
VSSE

+ 84 (0) 24 66 55 3445
info@vsse.vn

Hanoi, Vietnam

Keep updated on our Fan Pages !