Công trình cho Tất cả.

Con người – Văn hóa – Môi trường

2020

Tuần lễ Công trình cho Tất cả. Con người – Văn hoá – Môi trường được tổ chức gồm chuỗi hoạt động Trưng bày, Hội thảo, Chiếu phim & Toạ đàm nhằm lan tỏa các dự án trình diễn, giải pháp và sáng kiến kĩ thuật mới nhất đặc biệt phù hợp với khí hậu và thị trường xây dựng hướng tới thúc đẩy môi trường xây dựng bền vững tại Việt Nam.

Trọng tâm chính bao gồm thúc đẩy môi trường xây dựng đảm bảo Tiện nghi có lợi cho sức khỏe, Tôn vinh Văn hóa bản địa và Thân thiện với Môi trường. Chương trình được giới chuyên gia đánh giá cao bởi sự kết hợp tổng thể từ kiến trúc đến vật lý công trình và ứng dụng công nghệ kỹ thuật.

Chương trình đã được lên kế hoạch tổ chức vào Tháng 3.2020 nhưng bị hoãn do Chỉ đạo của Thủ thướng chính phủ nhằm phòng chống dịch COVID-19. Sau đó, khi tình hình dịch bệnh đã ổn định, Tuần lễ đã được tổ chức vào 29.07 - 02.08.2020 và có những thay đổi trong khâu tổ chức Chương trình cho phù hợp với điều kiện phòng chống dịch thực tế.


Trình diễn những Mô hình đổi mới sáng tạo tiêu biểu nhất trong lĩnh vực xây dựng hiện nay tại Việt Nam.

Nâng cao nhận thức về lợi ích và bản chất của môi trường xây dựng bền vững.

Chia sẻ kinh nghiệm, Kết nối hợp tác với những chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước đi đầu trong lĩnh vực.

Alternative Text

Thông cáo báo chí
Công trình cho Tất cả.TUẦN LỄ

Trên ASHUI.com
Tiếng Việt
Tuần Lễ Công trình cho Tất cả:
Con người – Văn hoá – Môi trường


Xem thêm
Alternative Text

Thông cáo báo chí
HỘI THẢO KHAI MẠC

Trên ASHUI.com
Tiếng Việt
Khai mạc "Tuần Lễ Công trình cho Tất cả.
Con người – Văn hoá – Môi trường"


Xem thêm
Alternative Text

Thông cáo báo chí
TỌA ĐÀM

Trên ASHUI.com
Tiếng Việt
Tọa đàm “Thực hành Xây dựng Bền vững.
Đồng Lợi ích trong Thiết kế Tích hợp”


Xem thêm

Truyền Hình Nhân Dân


"Công trình xanh tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường"


Xem thêm
Alternative Text

Đối tác chính 2020

Contact UsWe received your message and will contact you back soon.


Vietnam Sustainability Social Enterprise Ltd. Co
VSSE

+ 84 (0) 24 66 55 3445
info@vsse.vn

Hanoi, Vietnam

Keep updated on our Fan Pages !