Đối tác


Thông tin dự án

Hiện nay, Bộ Sinh thái Pháp ADEME đang đóng góp vào việc thúc đẩy các sáng kiến ở Việt Nam về các tòa nhà vi khí hậu và các tòa nhà carbon thấp trong khuôn khổ của Liên minh Toàn cầu về Công trình và xây dựng (GABC).

Trước bối cảnh đó, chuỗi đào tạo trực tuyến Kiến trúc sinh khí hậu được tổ chức nhằm cung cấp cho các đơn vị ở Việt Nam phương pháp thiết kế vi khí hậu để áp dụng trong các dự án xây dựng mới nhằm giảm năng lượng vận hành và cải thiện tiện nghi nhiệt. Khóa đào tạo này được thiết kế dựa trên việc học hỏi từ 2 dự án thí điểm do ADEME hỗ trợ trong khuôn khổ phối hợp với Bộ Xây dựng Việt Nam.

Khóa đào tạo đón nhận hơn 120 học viên và hơn 893 lượt tham dự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact UsWe received your message and will contact you back soon.


Vietnam Sustainability Social Enterprise Ltd. Co
VSSE

+ 84 (0) 24 66 55 3445
info@vsse.vn

Hanoi, Vietnam

Keep updated on our Fan Pages !