EEN-Vietnam

Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng Việt Nam

Nền tảng hợp tác  tối ưu hóa các mục tiêu năng lượng bền vững thông qua hoạt động Truyền thông, Phát triển Dự án & Nâng cao Năng lực tại Việt Nam.

Truyền thông

Phát triển dự án

Nâng cao năng lực

Trọng tâm
  • Chuyên gia lĩnh vực Năng lượng, Xây dựng, Công nghiệp
  • Hiệp hội & Viện nghiên cứu

 

  • Doanh nghiệp và tổ chức xã hội
  • Tổ chức giáo dục đào tạo

600 +

Hiệp hội & Viện nghiên cứu

500 +

Đào tạo

1,700 +

Doanh nghiệp
EEN - Vietnam Introduction

Press to download PDF

Hoạt động

Quý vị có giải pháp và cách tiếp cận Hiệu quả Năng lượng trong nhiều lĩnh vực. Nhưng làm thế nào để truyền đạt đến đối tượng mục tiêu? Chúng tôi phát triển các nền tảng  truyền thông, chiến dịch, cuộc thi và PR. Các kênh thông tin của chúng tôi bao gồm Mạng xã hội, Bản tin điện tử và Ấn phẩm

Chúng tôi khởi xướng, thiết kế và tổ chức các sự kiện chuyên môn bao gồm hội thảo, triển lãm, tọa đàm và hội nghị với mạng lưới cộng đồng kỹ thuật trong và ngoài nước

Doanh nghiêp quốc tế thường gặp trở ngại liên quan đến các công ty địa phương như: trang Web không tồn tại, không có thông tin, chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc số điện thoại và địa chỉ email không liên lạc được. Chúng tôi có thể vượt qua những “rào cản” này và hỗ trợ Quý vị tìm kiếm thông tin đối tác kinh doanh

Chúng tôi hỗ trợ Đối tác phát triển và quản lý các dự án trình diễn. Chúng tôi tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của mình, đồng thời thúc đẩy mạng lưới tri thức và tận dụng kinh nghiệm để phát triển các giải pháp và chiến lược tiên tiến hơn.

Chúng tôi cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật tiềm năng cho các công ty thông qua chương trình thực tập chiến lược và chuyên sâu. Đồng thời, chúng tôi cải thiện đội ngũ kỹ sư tương lai với chất lượng kiến thức, thực hành và động lực làm việc tốt cho thị trường lao động ngành năng lượng tại Việt Nam.

Đối tác tiêu biểu

Contact Us

Vietnam Sustainability Social Enterprise Ltd. Co
VSSE

+ 84 (0) 24 66 55 3445
info@vsse.vn
Hanoi, Vietnam

Keep updated on our Fan Pages !

© VSSE 2020 All rights reserved. Legal Notice │Terms of use │Data privacy