Đồng hành cùng Chúng tôi


Là Thành viên của VSSE

Tình nguyện viên & Thực tập sinh tại VSSE

VSSE có các hoạt động về đổi mới sáng tạo, phát triển, triển khai dự án trong linh vực phát triển bền vững.

Các cán bộ của VSSE với giàu tính chuyên nghiệp, nhiệt tình và đồng lòng với sứ mệnh cam kết vì xã hội của doanh nghiệp.

Hoạt động của VSSE dựa trên nền tảng môi trường làm việc đa dạng và năng động, cởi mở

Bạn có quan tâm và muốn trở thành một phần của VSSE ?
Xin vui lòng gửi cho chúng tôi Hồ sơ của bạn!

info@vsse.vn

Tình nguyện viên

Bạn muốn đăng kí trở thành tình nguyện viên.

Vui lòng gửi cho chúng tôi hồ sơ ứng tuyển bao gồm Thư ngỏ Nguyện vọng, CV và các thông tin tham khảo trong các lĩnh vực Truyền thông / Kỹ thuật / Quản trị, qua E-mail:

info@vsse.vn

Thực tập sinh

Bạn cũng có thể nộp đơn Ứng tuyển Thực tập sinh.

Vui lòng gửi cho chúng tôi đơn đăng ký của bạn bao gồm Thư ngỏ Nguyện vọng, CV và tài liệu tham khảo cũng như bộ phận Truyền thông / Kỹ thuật / Quản trị mà bạn muốn ứng tuyển qua E-mail tới

info@vsse.vn

Hướng dẫn chung về Chương trình Thực tập sinh

Chương trình Thực tập theo quy định do:

  • giáo dục ở nhà trường,
  •  học nghề hoặc
  • Trường đại học

Bên cạnh đó, thời gian thực tập 3 tháng tối thiểu đảm hỗ trợ học việc và nghiên cứu chuyên môn

Hơn nữa, thời gian thực tập có thể lên đến 6 tháng tùy vào điều kiện, nhu cầu và chuyên môn công việc.

Quyên góp

Chung tay Hỗ trợ Nỗ lực của chúng tôi để xây dựng Tương lai Bền vững !

Vui lòng liên hệ qua E-mail info@vsse.vn hoặc Hotline +84  (0) 24 66 55 3445 nếu bạn mong muốn ủng hộ, quyên góp

Tài trợ

Tham gia hỗ trợ các Dự án Phát triển bền vững cùng VSSE để:

+ Truyền tải thông điệp sứ mệnh của bạn về Phát triển bền vững (Hoạt động CSR, các hoạt động xã hội)

+ Lan toả giá trị của Bạn về Môi trường và Xã hội cùng với chúng tôi

+ Tham gia các sự kiện Hội thảo, Kết nối hợp tác do VSSE khởi xướng

+ Nâng cao nhận thức cho Cộng đồng liên quan về chiến dịch do Bạn khởi xưởng

Nếu bạn có quan tâm xin vui lòng gửi cho chúng tôi đề xuất hoặc yêu cầu của bạn để nhận thêm thông tin chi tiết,

Thông qua hòm thư: info@vsse.vn

hoặc

Qua số điện thoại +84 (0) 24 66 55 3445