Trao đổi Kiến thức về Kiến trúc Bền vững

Chương trình trao đổi Kiến thức về Kiến trúc Bền vững được thực hiện vào năm 2018 bởi EEN-Vietnam phối hợp với trường Đại học Khoa học Ứng dụng Công nghệ Stuttgart (HFT) – Stuttgart Technology University of Applied Sciences, cung cấp 4 ngày trải nghiệm thực tế trong việc ứng dụng Mô phỏng Hiệu năng Công trình Xây dựng cho các công trình ở những đới khí hậu khác nhau tại Việt Nam.

Năm 2018, 08 sinh viên Đức từ trường Đại học Khoa học Ứng dụng Công nghệ Stuttgart (HFT) – Stuttgart Technology University of Applied Sciences và 17 học viên/thực tập sinh là kiến trúc/kỹ sư/sinh viên Việt Nam đã tham gia chương trình với sự hướng dẫn từ các chuyên gia Đức – Giáo sư Volkmar Ble Rich và KTS Markus Reich.

  • Trao đổi kiến thức & Ứng dụng thực tế trong kiến trúc bền vững.
  • Đào tạo năng lực để bồi dưỡng nguồn nhân lực Việt Nam trong lĩnh vực Kiến trúc bền vững.
  • Thúc đẩy lợi ích của Mô phỏng Hiệu năng Công trình xây dựng.
Alternative Text

Thông cáo báo chí

Trên trang điện tử Tạp chí Kiến trúc - Kiến trúc

Tiếng Việt
"Kiến trúc bền vững – Trình diễn mô phỏng hiệu năng công trình cho thiết kế Trường học Điếc và Khiếm thính. Chia sẻ kinh nghiệm từ CHLB Đức."


Xem thêm

Đối tác chương trình 2018

Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text

Contact UsWe received your message and will contact you back soon.


Vietnam Sustainability Social Enterprise Ltd. Co
VSSE

+ 84 (0) 24 66 55 3445
info@vsse.vn

Hanoi, Vietnam

Keep updated on our Fan Pages !