1. Thông tin pháp lý

Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội bền vững Việt Nam

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0107633365

Số 7, Ngõ 21/4, Quan Nhân, Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: + 84 (0) 24 6655 3445

E-mail: info@vsse.vn

Website: www.vsse.vn

© Copyright 2020 Vietnam Sustainability Social Enterprise Ltd. Co

2. Điều khoản sử dụng

2.1 Tất cả thông tin trên Website https://vsse.vn (Sau đây gọi là “Website”) được đăng tải với mục đích duy nhất nhằm cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn chính thức.

2.2 Các bài viết được đăng tải trên Website liên quan đến thông tin pháp luật, công văn, thông báo, khuyến nghị và thông tin khác đã được kiểm duyệt một cách cẩn trọng nhất trong giới hạn hiểu biết của ban biên tập.

2.3 Bằng cách truy cập Website, bạn đồng ý rằng VSSE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại xảy ra do kết nối, sử dụng Website (hoặc sử dụng thông tin trên Website) đối với bạn hoặc bên thứ ba khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc lan truyền vi-rút máy tính.

2.4 Website có dẫn một số đường link dẫn tới các website khác duy trì bởi các cá nhân và tổ chức khác. VSSE không đại diện hoặc bảo đảm về nội dung thông tin trên các website khác, liên kết siêu văn bản hoặc bất kỳ mục khác, dù được dẫn link một cách trực tiếp hay gián tiếp. VSSE có quyền chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong bất cứ thời gian nào mà không cần có thông báo trước.

2.5 Bản quyền nội dung Website thuộc về VSSE. Mọi hành vi sao chép, phát hành thông tin trên Website mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của VSSE sẽ được coi là hành vi vi phạm pháp luật.

3. Bảo mật thông tin

3.1 Mọi thông tin cá nhân hoặc các thông tin nhạy cảm của người dùng sẽ được sử dụng, lưu trữ và chia sẻ một cách phù hợp, thống nhất với nhu cầu và hoàn cảnh thu thập thông tin của người dùng đó.

3.3 VSSE không chia sẻ thông tin liên lạc của cá nhân với bất kỳ cá nhân hay tổ chức khác khi chưa có sự đồng ý của cá nhân đó.