Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam 2018

VEEBW2018

Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam 2018 (VEEBW2018) là một chuỗi các sự kiện hướng đến mục tiêu thúc đẩy Năng lượng Bền vững trong lĩnh vực công trình xây dựng tại Việt Nam thông qua trình Thiết kế - Xây dựng - Vận hành.

Với sự đóng góp của các tổ chức trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, giải pháp kỹ thuật cũng như cộng đồng chuyên gia và các trường đại học, VEEBW2018 đã tổ chức 04 hội thảo & diễn đàn và 01 triển lãm giới thiệu những giải pháp nổi bật, đổi mới thúc đẩy môi trường xây dựng bền vững tại Việt Nam .


Trình diễn những Mô hình đổi mới sáng tạo tiêu biểu nhất trong lĩnh vực xây dựng hiện nay tại Việt Nam.

Nâng cao nhận thức về lợi ích và bản chất của môi trường xây dựng bền vững

Chia sẻ kinh nghiệm, Kết nối hợp tác với những chuyên gia, tổ chức trong và ngoài nước đi đầu trong lĩnh vực.

Alternative Text

Thông cáo báo chí

Trên ASHUI.com

Tiếng Việt
Tuần lễ Công trình Hiệu quả Năng lượng Việt Nam 2018


Xem thêm

Đối tác chính 2018

Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text

Contact UsWe received your message and will contact you back soon.


Vietnam Sustainability Social Enterprise Ltd. Co
VSSE

+ 84 (0) 24 66 55 3445
info@vsse.vn

Hanoi, Vietnam

Keep updated on our Fan Pages !